Du er her:
Aktuelt frå kommunen

 Lag, foreiningar og andre som ønskjer å leige Vinstrahallen, Kvam Trivselsbad eller Kvam Bygdahus (til trening eller anna) frå hausten 2019, må søkje om det innan 20.06.19.Søknadsskjema kan ein få ved å vende seg til Vinstrahallen tlf. 612 91 590 / 959 40 720. https://www.nord-fron.kommune.no/om-oss/leige-av-kommunale-idrettsanlegg/ATTGLØYMDE KLEDE, SKO OG ANNA MÅ HENTAST INNAN 01.07.19.  Etter denne dato blir alt fjerna. Gjeld og Kåja kunstgrasbane.I Nord-Fron kommune har vi følgjande legat  som det kan delast ut midlar  frå i 2019:

Oppland fylkeskommune har lagt ut en veiledende kunngjøring - Høring for områder for bredbåndsutbygging med offentlige tilskuddsmidler. 


Noro-virus utbruddet som har vore ved Sundheim Bo- og Treningssenter er nå over.

Frå tysdag 21. mai er det normal drift.

Vinstra har i mange år vært et sterkt handelssenter i Gudbrandsdalen. Etter åpning av ny E6 gjennom dalen i 2016, har en sett en positiv utvikling av handelen på Vinstra. Folketallet i kommunen har også hatt en positiv utvikling.

 

 

Areal + AS har på vegner av Tinde utvikling AS varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Eidesand bustadområde. Frist for merknad ved planstart er 15.06.2019.

 

Administrasjonssjefen si vurdering av året skjer m.a. gjennom at årsrapport for Nord-Fron kommune blir lagt fram.

Årsrapporten er primært laga for kommunestyret. Administrasjonssjefen vurderer rekneskap og aktivitet siste året med utgangspunkt i budsjett og andre politiske dokument/vedtak.Kommunestyret skal i møte 14.05.2019 vedta kapittel årsberetning. Her kan du lese komplett utgåve avÅrsrapport for 2018 - Nord-Fron kommune
Skåbu oppvekst

Nationen hadde nyleg ei flott sak om entreprenørskapsskulen og utvekslingsprosjektet.

Les meir om saka på Skåbu oppvekst si heimeside her:

http://www.skaabu-oppvekst.no/index.php?artID=2135&navB=1

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike