Du er her:
Aktuelt frå kommunen

 Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) trenger flere medarbeidere og søker derfor to nye sjåfører/renovatører i 100 % stilling til innsamlingsrutene for husholdnings- og næringsavfall.

 Bruk den offisielle e-postadressa; post@nord-fron.kommune.no  når du sender søknader eller fagspørsmål til Nord-Fron kommune. Mailar til enkelttilsette kan av ulike grunnar ikkje bli besvart eller svar kjem uforholdsmessig seint.

Ved å bruke vår offisielle e-postadresse så kjem denne til arkiv og journalføring, og du er sikker på at din søknad/spørsmål e.a. kjem til rett saksbehandlar.

 Nasjonalforeningen for folkehelsen vil i år dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Har du forslag på gode, verdige kandidater så send forslaget ditt til Nasjonalforeningen for folkehelsen  innen 29. september d.å.

Utbygginga av ledningsnettet er nå inne i avslutningsfasa. Hovedledningsnettet er lagt og trykkprøving pågår. Noen stikkledninger mangler fortsatt, men fullføres fortløpende utover høsten. Pumpestasjoner og trykkøkere er under montering flere steder og blir koblet til i løpet av høsten.

Nord-Fron kommune inviterer hytteinnbyggere på Sødorpfjellet og på Fefor til åpne møter om aktuelle temaer. Begge møtene er lørdag 28. september d.å.

 

 

 

 

Her finner du informasjon om

 

Her finner du informasjon om

 

.Kommunestyret har i møte den 28.08.2019, sak 064/19, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Furusjøen vassverk.Planen legg til rette for å byggje vassbehandlingsanlegg knytt til prosjektet VA-Furusjøen.  


Bilde av skilt med tekst legekontor

Skåbu legekontor har fått nytt telefonnummer: 61 21 65 19 .

Åpningstid er:

måndag kl.09.45 - 15.00

onsdag kl.08.45 - 15.00

 

ukjent fotograf

Her finn du

.

Pris: Vi følgjer takst etter gjeldande takstplakat. Kr. 97,- pr. time.

Påmelding ved oppmøte eller på telefon 948 63 310 (fysioterapeut Hanne Søberg).

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike