Du er her:
Aktuelt frå kommunen
Fotballkamp i snøen

Før hovedopptaket til barnehageåret 2019/20 ( med oppstart 15.08.2019), får foresatte som allerede har en barnehageplass til sitt barn muligheten til å søke om endring/overflytting for dette barnet til neste barnehageår dersom det er ønskelig.Søknadsfristen for dette er 1.2.2019. 


Avtale med Sparebank 1 Gudbrandsdal desember 2018

Nord-Fron kommune har inngått ny hovedbankavtale med Sparebank 1 Gudbrandsdalen.

Avtalen ble inngått etter en offentlig konkurranse der banken hadde det beste tilbudet. Dette viser at det er mulig å konkurrere lokalt i et nasjonalt marked.

Vi ser fram til et godt samarbeid de neste årene.


Planutvalet har i møte den 13.11.18, PU-sak 74/18 vedtatt å legge ut forslag til planprogram til klima og energiplan til offentleg ettersyn jf. pbl. §11-13. Samtidig blir det med heimel i pbl. §11-12 varsla oppstart revisjon av klima og energiplan for Nord-Fron. 

Kommunestyret har i møte 11.12.18, KOM-sak 118/18 «Budsjett og økonomiplan 2019-2022» fremja forslag om nedlegging av ungdomssteget ved Skåbu oppvekst.
Saka blir no sendt ut på høyring med moglegheit for å kome med innspel.

Her kan du lese


 

Traktor med gruskasseKommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.Vakttelefon kommunale veger (døgnbemannet) tlf. 917 92 345.Vakttelefon fylkesveger, distrikt Nord-Gudbrandsdal tlf. 970 07 766.

 
Åsvegen - rassikra haust 2018

Nord-Fron kommune har utbedret rassikring i Åsvegen og flomsikring av brua i Sula. Arbeidet er utført av Åge Haverstad A/S.

Diplom VA-dagene nov 2018 copy

På VA-dagen 6.november arrangert av Norsk Vann og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) ble vannet fra Skåbu vassverk ble kåret til det beste drikkevannet i Innlandet i kategorien grunnvann.

Nord-Fron kommune vil derfor i mars 2019 konkurrere i denne kategorien om å bli landets beste drikkevann. Det blir spennende, men vi er allerede stolte av å ha oppnådd å bli kåret til det beste drikkevannet i innlandet.

Det er Norsk Vann og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) som arrangerer konkurransen.

 

 

 

Barn er sterkere enn vi tror, men de kan bli alvorlig berørt av kriser. Måten vi voksne reagerer på er svært viktig, og kan hjelpe barn å komme seg videre på en god måte.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike