Du er her:
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune har hatt utfordringer med å ferdigstille feiing av gater og veier i år.

Det har vært mye henvendelser på at feiing ikke har vært godt nok utført eller at arbeider gjenstår.

Utførende entreprenør jobber fortløpende med å ferdigstille de fleste areal i løpet av dagen/- kvelden.

 

 

Nord-Fron kommune  har valgt å stenge vegen mellom Rustvegen og Servicevegen.

Her er kartutsnitt som viser vegen.

Nord-Fron kommune startar no opp arbeidet med detaljreguleringsplan for Letrudgrenda på Kvam. Detaljreguleringa skal legge til rette for gjennomføring av skredsikringstiltak i planområdet, ma. bygging av skredvoller/ledevoller.

DSC_0050Både i Kvam og på Vinstra vart frigjeringsdagen markert med blomsternedleggelse og tale av ordfører Rune Støstad. I tala la han vekt på kor viktig dagen er og at den alltid vil vere eit minne om at vi aldri må gløyme.   


 

Rustmoen miljøstasjon:
Laurdag 12. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 26. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 2. juni: kl. 09.00 - 13.00

Kvam gj.stasjon:
Laurdag 12. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 26. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 2. juni: STENGT

Frya miljøstasjon:
Laurdag 12. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 26. mai: kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 2. juni: kl. 09.00 - 13.00

Bong for levering av gratis ryddeavfall blir sendt ut til alle husstander i løpet
av veke 19.

Link til www.mgr.no


 

I medhald av Plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 blir det kunngjort oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for avkjøringar frå Vinstravegen (F319) ved Furulund, jf. plan og bygningslova § 12-3. Planarbeidet blir utført av Nord-Fron kommune.

Detaljreguleringa skal omfatte plan for etablering av ny felles avkjøring til Per Gynt senter/nytt forretningsareal på Furulund på nordsida av F319, og stadfesting av bygd uregulert avkjøring til Vinstra Handelspark på sørsida av F319. Planområdet omfattar 4 dekar (jfr. vedlagte kart 1 og 2).

 

Blide og spreke jenter

Kommunestyret hadde sak om læringsmiljø i skule og barnehagar til behandling 10.04.18.

Vinstra visjonsbilde_Final1 copy

Kommunestyret vedtok på møte 10.04.18 - K.sak 32/18 - at det skal byggast nye lokale for helsestasjon, rus og psykiatri, Karriere Oppland og nødvendige kontor/møtelokale til andre formål. Dette skal byggast i området ved Vinstrahallen/grusbanen.

Kommunestyret vedtok vidare at det er viktig med framtidig samlokalisering av samarbeidande helsetenester. Framtidig nybygg til slike tenester må difor byggast i same område.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike