Du er her:
Aktuelt frå kommunen


Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) nå er kunngjort for 2019 og søknadsskjemaet er publisert.

NAV-logo-mindre format copy

NAV Midt-Gudbrandsdal har ledig 100% fast nyopprettet stilling som avdelingsleder.

Her kan du lese utlysingsteksten.

 

calluna-lyng-hoestplante-hoestplanting

Det er vanlig med reaksjoner etter dramatiske hendelser. Reaksjonene kan variere fra kraftige, til få eller ingen.

De fleste opplever først en følelse av sjokk. Sjokket avtar etter hvert, og de aller fleste vil ta inn over seg det som har skjedd. Du kan få en følelse av uvirkelighet og det kan være vanskelig å tilpasse seg til det du har opplevd.

Trenger du mer hjelp?

Kan du ta kontakt med fastlegen din, eller legevakten tlf. nr. 116 117.Omsorgstelefonen opphørte i kveld fredag 9. november kl. 18.00.

Psykologisk førstehjelp – hva kan du gjøre selv?

  • Være sammen med andre du stoler på og som bryr seg om deg. Få nok og god informasjon om det som har skjedd.
  • Velg å se på kroppslige reaksjoner som normale reaksjoner på en unormal hendelse.
  • Det er normalt at du sover dårligere.
  • Oppretthold vanlige rutiner.
  • Vær forsiktig med alkohol. Beroligende medisiner må du bare bruke etter å ha snakket med lege.
  • Kontakt lege eller legevakt ved behov.
Diplom VA-dagene nov 2018 copy

På VA-dagen 6.november arrangert av Norsk Vann og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) ble vannet fra Skåbu vassverk ble kåret til det beste drikkevannet i Innlandet i kategorien grunnvann.

Nord-Fron kommune vil derfor i mars 2019 konkurrere i denne kategorien om å bli landets beste drikkevann. Det blir spennende, men vi er allerede stolte av å ha oppnådd å bli kåret til det beste drikkevannet i innlandet.

Det er Norsk Vann og Norsk kommunalteknisk forening (NKF) som arrangerer konkurransen.

 

 

 

Nord-Fron kommune varsler med dette oppstart av detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka. Planområdet er lokalisert på Kvamsfjellet, i nærleiken av Årvillingen, Rondablikk Høyfjellshotell og Ruststugusetra.

Frist for å komme med merknad til oppstartsvarslet settes til 8.1.2019.

Barn er sterkere enn vi tror, men de kan bli alvorlig berørt av kriser. Måten vi voksne reagerer på er svært viktig, og kan hjelpe barn å komme seg videre på en god måte.

Budsjettarbeid

Administrasjonssjefen sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 - 2022 vart lagt fram/gjort offentleg 05.11.18.

Formannskapet skal arbeide med forslaget til budsjett og økonomiplan fram til formannskapet presenterer sitt forslag 21.11.18.

Kommunestyret behandlar og vedtek budsjett og økonomiplan i møte den 11. desember 2018.

 

 

 

Flettverksgjerde 1Nord-Fron kommune gir bort ca. 450 meter med flettverksgjerde.Den som ønsker gjerde må trekke opp stolper og ta med seg disse.Ved stor interesse blir det utført loddtrekning.Ta kontakt med Teknisk Drift for avtale og utfyllende informasjon.   

 Kontaktperson: Morten Langset. Mobil: 984 09 517. E-post: morten.langset@nord-fron.kommune.no 


Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike