Du er her:
Aktuelt frå kommunen

Byfesten Vinstra og Sødorptunet inviterer alle interesserte lag, organisasjoner, produsenter av mat, kusthåndverk, m.m. til å profilere seg på Vinstra i forbindelse med årets byfest!

72 beboere fra Sundheim og 32 personer fra omsorgsboligene var inviterte til grilling

Nord-Fron kommune har som ei ny ordning tilsett 2 sjukepleiarstudentar under utdanning; rekrutteringsstillingar på Sundheim Bo- og Treningssenter.

Avisa GD har 18. juli d.å. ein artikkel om ordninga.

Den tredje rekrutteringsstillinga er ledig med søknadsfrist 4. august.

Den kulturelle Spaserstokken i Nord-Fron inviterer til

på Rudi Gard torsdag 22. august.

 

 

                                   

 

Her finn de ei oversikt over tannlegar som er tilstades  i Gudbrandsdalen i sommar. 

Landbrukskontoret utarbeider årleg informasjonshefter med nyttig informasjon for gardbrukarar og andre.

Juli 2019 utgåva omhandlar  m.a. fristar og reglar ved kvoteordninga på mjølk, nytt frå jordbruksoppgjeret, arealendringar på gardskart og gjerdetilsyn på seterområde.

Her kan du lese

 
 
.

 

Har du sett en rød krok og en rull med plastikksekker?

Den siste tiden har MGR levert ut sekker for sortert plastikk fra husholdningene, og kroker til å henge plastikksekken på før henting. Hver rull har 18 sekker, som normalt skal være nok til et års forbruk. Les mer om ordningen her.

.Planutvalet i Nord-Fron har i møte 25.08.19, sak 043/19 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Furusjøen Vassverk ut til offenlig ettersyn. Frist for merknad er 8.08.2019.


27.
junFrå 1. juli til 9. august kan du tidlegstemme på servicetorget. Ta kontakt for å gjere avtale om

tidspunkt. Hugs legitimasjon med bilde.

Opningstid Servicetorget: måndag – fredag  kl 0900 – 1400. 


Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike