Du er her:

Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.

Vakttelefon kommunale veger (døgnbemannet) tlf. 917 92 345.

Vakttelefon fylkesveger, distrikt Nord-Gudbrandsdal tlf. 970 07 766.

 

Brøyting og strøing

All brøyting er satt bort til private entreprenører. Brøyting skal starte når det er 6 cm snø i vegbanen.

All strøing utføres i hovedsak med kommunalt mannskap. Skoleveger og bratte veger blir prioritert.

I perioden november til mars er det døgnvakt på strøing.

 

Snø i private innkjøringer

Vi får noen ganger spørsmål fra publikum om vi ikke kan fjerne brøytekanter i private avkjørsler. Eiendommer som ligger langs kommunal veg må påregne å få brøytet snø inn i avkjørslene sine, og det er eier som må rydde dette selv. Dette er for eksempel besvart av samferdselsministeren i Stortinget 18. desember 2002: «….. vegloven slår fast at avkjørselseier er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til eiendommen. Dette gjelder også rydding av snø etter brøyting av tilliggende veg.»  

Grunnen er at naboer til vegen har fordel av at den blir holdt åpen. Klager i slike saker har ikke ført frem. 

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike