Du er her:

Eidesand bustadområde - varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Areal + AS har på vegner av Tinde utvikling AS varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Eidesand bustadområde. Frist for merknad ved planstart er 15.06.2019.

Det vert samtidig varsla om oppstart av utbyggingsavtale etter plan- og bygningslova kapittel 17.

Planområdet

Planområdet ligg i Vinstra vest og grenser inntil Eidesand nærmiljøanlegg og Baksidevegen.

Formålet med planarbeidet

Utbyggjar vil leggje til rette for einebustader på store og romslege tomter. Det vert vurdert enkelte tomter
for 2-mannsbustader. Utbyggjar ser for seg 2 rekkjer med bustader.

 

Du kan også sjå plangrensa via Planinnsyn.

Evt. merknader eller spørsmål kan rettast til Areal + AS v/ Olav Talle. Storgt. 64A, 2609 Lillehammer, epost: olav.talle@arealpluss.no .

Frist for merknad ved planstart er 15.06.2019.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike