Du er her:

Forslag til ny forskrift om Politivedtekt

Farleg eller skremmande verksemd på eller ved offentleg stad er forbode - Klikk for stort bileteFarleg eller skremmande verksemd på eller ved offentleg stad er forbode Kommunestyret hadde i møte 08.05.18, sak 44/18. 1. gongs behandling av forslag til ny forskrift om Politivedtekt for Nord-Fron kommune.
Det vart bestemt at forslag til ny forskrift skal ut på offentleg høyring.

 

Politidirektoratet har utarbeidt ein ny normalpolitivedtekt for kommunane. Reglane i normalpolitivedtekt beskriv kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva reglar ein ønskjer tatt inn i eigen kommune.

 

 

Her kan du lese forslag til forskrift om politivedtekt for Nord-Fron kommune og K.sak 44/18.

 

Frist for merknad: 10.08.18.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike