Du er her:

Handelsvekst og positiv befolkningsutvikling

Klikk for stort bilete Vinstra har i mange år vært et sterkt handelssenter i Gudbrandsdalen. Etter åpning av ny E6 gjennom dalen i 2016, har en sett en positiv utvikling av handelen på Vinstra. Folketallet i kommunen har også hatt en positiv utvikling.

Det har vært god tro på at ny vei ga nye muligheter. På Vinstra er det etablert flere nye butikker. Endringen har vært stor og snart åpner også den foreløpig siste etableringen. Biltema har valgt å legge en større butikk på Vinstra, noe som skaper tro og forventning på enda større handel. Mye av grunnlaget for etableringene er sentral plassering i Gudbrandsdalen både for innbyggere og for fritidsboligeiere. Sistnevnte er en stor gruppe og teller mye også i denne sammenheng. Oppland Fylkeskommune vedtok i 2016 «Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland». Vinstra er her definert som regionalt senter.

 

Omsetning per innbygger viser en økning for Nord-Fron de siste årene, og i 2018 med størst omsetning pr. innbygger i Gudbrandsdalen utenom Lillehammer. Omsetning pr. innbygger er også større i Nord-Fron enn i Ringsaker (Brummunddal/Moelven) og Østre Slidre (Fagernes/Beitostølen).

Klikk for stort bilete

 

Endringen for årene etter ny E6, 2016 - 2018, viser størst endring for Nord-Fron. Snitt endring for Gudbrandsdalen er 2% for perioden. Konsumprisindeksen for perioden er 4,6%.

Klikk for stort bilete

 

 

Omsetningen pr. innbygger i Nord-Fron har hatt en positiv vekst siden 2011 med unntak av ett år. Årsaken til dette er noe uklart, men kan skyldes at Coop Innlandet flyttet fra Vinstra til Rudshøgda.

Handelsstanden på Vinstra melder at de har kunder fra hele dalen, og mange fra nord. En antar at mange som tidligere kjørte til Lillehammer, nå finner de samme produktene her. Noen mindre endringer vil det helt sikkert bli fremover. Håpet er at Gudbrandsdalen samlet kan gi et så godt handelstilbud at de fleste fastboende og tilreisende handler her. Tilbudet er variert og komplett med Landbyen Ringebu, handelsstedet Vinstra og Otta og videre til tettstedene i Otta-dalen og nordover til Lesja.

Klikk for stort bilete

 

 

Innbyggertall

Handel er arbeidsplasser for innbyggere. Nord-Fron har siden 2000 hatt nedgang i folketallet, men fra 2017 til 2019 var det 19 i økning. Vinstra har hatt en økning gjennom perioden.

 

 

2000

2011

2015

2016

2017

2018

 

2000-2018

Vinstra

2455

2475

2562

2572

2588

2615

 

160

6,1 %

Nord-Fron

5953

5834

5754

5741

5723

5728

 

-225

-3,9 %

 

For årene 2000 til 2019 er det generelt en befolkningsnedgang i Gudbrandsdalen utenfor Lillehammer og Øyer som har hatt en økning. Nord-Fron har hatt ett %-poeng mindre nedgang enn samlet i dalen.

Klikk for stort bilete

 

 

 

Her finner du informasjonen og tabeller/statistikk i pdf-format (PDF, 252 kB).

 

 

 

 

Klikk for stort bilete

 

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike