Du er her:

Høyring om nedlegging av ungdomssteget ved Skåbu oppvekst

Kommunestyret har i møte 11.12.18, KOM-sak 118/18 «Budsjett og økonomiplan 2019-2022» fremja forslag om nedlegging av ungdomssteget ved Skåbu oppvekst.
Saka blir no sendt ut på høyring med moglegheit for å kome med innspel.

Her kan du lese


 

Her finn du dokument i saka:

KOM-sak 118/18 Budsjett og økonomiplan 2019 -2022

 

 

Innspel i saka kan sendast som brevpost eller som e-post til
post@nord-fron.kommune.no

Frist for merknad: 05.02.19.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike