Du er her:

Klima og energiplan - varsel om planstart og høyring av planprogram


Planutvalet har i møte den 13.11.18, PU-sak 74/18 vedtatt å legge ut forslag til planprogram til klima og energiplan til offentleg ettersyn jf. pbl. §11-13. Samtidig blir det med heimel i pbl. §11-12 varsla oppstart revisjon av klima og energiplan for Nord-Fron. 

Her er dokument i saka

PU-sak 74/18 - Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi

 

 

Frist for merknad: 31.01.19.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike