Du er her:

Melding om planvedtak - detaljreguleringsplan for Furusjøen vassverk

.

Kommunestyret har i møte den 28.08.2019, sak 064/19, eigengodkjent detaljreguleringsplan for Furusjøen vassverk.

Planen legg til rette for å byggje vassbehandlingsanlegg knytt til prosjektet VA-Furusjøen.

Du kjem direkte til plankartet og godkjente plandokument via planinnsyn.

Plandokumenta er også lagt ut nedanfor:

 

Frist for å klage på planvedtaket er 3 veker frå kunngjering, dvs 26.09.19, jf pbl § 1-9 og forvaltningslova kap VI. Evt krav om erstatning eller innløysing må setjast fram seinast tre år frå  kunngjeringsdato, dvs innan 05.09.22, jf pbl § 15-2 og 15-3.

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike