Du er her:

Ny Fjellandbrukssatsing i Innlandet – utlysning av midler

Klikk for stort bileteFylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt midler for en ny satsings innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 3-årig satsing med oppstart i 2019. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2021; Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, Trøndelag og Innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet er blitt tildelt 500 000 kroner til fjellandbrukssatsingen i 2019.  For 2020 er bevilgningen doblet, og det legges til grunn at tilsvarende beløp bevilges også i 2021.

Fylkesmannen i Innlandet vil bygge videre på erfaringene fra fjellandbrukssatsingen i perioden 2014 – 2016, og legger til grunn en målsetting om å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.

Fylkesmannen har i samråd med næringsorganisasjonene og fylkeskommunene blitt enige om å forvalte midlene til prosjekter/tiltak (fellestiltak) innenfor følgende områder:

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon
  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.
  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

Følgende kommuner er definert som «Fjellandbrukskommuner» i Innlandet:

Sjåk, Lesja, Dovre, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-AurdalEngerdal, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Stor-Elvdal

Vi oppfordrer med dette de ulike aktørene innen landbruket (organisasjoner, institusjoner, kommuner, samarbeidsorganer m. fl.) om å søke tilskudd til tiltak og prosjekter som støtter opp om målsettingene og de prioriterte satsingsområdene i fjellandbruket.

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til prosjekter/tiltak er 1. oktober 2019.

Her finner du 

.

Kontaktperson: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Innlandet

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike