Du er her:

Søknader om endring/overflytting til barnehageåret 2019/20

Fotballkamp i snøen - Klikk for stort bilete Før hovedopptaket til barnehageåret 2019/20 ( med oppstart 15.08.2019), får foresatte som allerede har en barnehageplass til sitt barn muligheten til å søke om endring/overflytting for dette barnet til neste barnehageår dersom det er ønskelig.

Søknadsfristen for dette er 1.2.2019.

  • Dersom vi ikke mottar noen søknad, vil dagens opphold automatisk bli overført til neste barnehageår.
  • Dersom barnet skal starte på skolen høsten 2019, trenger dere ikke å si opp plassen – det skjer automatisk.
  • Dersom barnet har fått innvilget utsatt skolestart er det viktig at dere informerer barnehagen snarest om dette.
  • Bruk våre elektroniske skjema som du under vår skjemaoversikt
    Vi tar ikke imot søknader på papir, men kan bistå med utfylling av elektronisk søknad.

 

Hvilket søknadsskjema skal benyttes?

  • Dersom du ønsker å øke/redusere oppholdet (antall dager per uke) fra 15.8.2019, da skal du velge skjema for «Endring av oppholdstid».
  • Dersom barnet har plass i Sødorp familiebarnehage eller Sentrum barnehage i inneværende barnehageår og er 3 år i løpet av 2018 og dermed trenger en annen barnehageplass fra 15.8.2019, så skal søknadsskjema for «Ny plass» brukes.
  • For barn i øvrige barnehager og som ønsker å søke om plass i annen barnehage, skal skjema for «Overflytting innen kommunen» benyttes.
  • Dersom du ønsker å si opp hele barnehageplassen, skal du bruke «Oppsigelse av plass» (trengs ikke ved overgang til barneskolen).

 

Viser samtidig til vedtektene pkt. 11 om oppsigelse av plass der det står;

«Oppseiingstida for barnehageplass er ein - 1 – månad, rekna frå den 1. i den påfølgjande

månaden. Oppseiinga skal vere skriftleg.

Opphald (også enkeltdagar) som blir avslutta etter 1. mai blir rekna som utvida ferie og må

betalast ut barnehageåret.

Dersom opphaldet til barnet (også enkeltdagar) skal endras for månadane mai-juni-juli, må

søknad om dette vere motteke seinast 1. april.»

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike