Nord-Fron kommune

Aktuelt

Begynner din husholdning å gå tom for plastsekker til returpast? Snart kan du få kjøpt dette i dagligvarebutikkene. 

Nord-Fron kommune skal etablere en dynamisk innkjøpsordning innenfor arbeidsfeltet for maskinentreprenører for å dekke kommunens behov innenfor kommunale eiendommer, samferdsel og infrastruktur. Oppdrag er begrenset til lokasjoner i Nord-Fron kommune der kommunen har ansvar for oppdraget. Vintervedlikehold er ikke en del av denne innkjøpsordningen.

 Som følge av stor pågang av nye saker og generelt ønske om å kunne ivareta lovpålagte frister om saksbehandlingstid, ser byggesaksavdelingen seg nødt til å innføre mer begrenset telefontid. (Dette vil også gjelde personlige oppmøter.)

 

 

NAV-kontoret endrer sine åpningstider f.o.m. onsdag 17. juni.

Fredag 29. mai legges de nye smittevernveilederne for barnehage og skole ut fra Regjeringen.  

Nord-Fron kyrkjelege fellesråd har no under koronasituasjonen utarbeidd ein lokal smittevernplan for gudstenester, dåp, vigsel og gravferd.

Nord-Fron kommunestyre vedtok i møte 5. mai d.å. årsberetning for 2019 og tok resten av årsrapporten for 2019 til orientering. I same møte godkjente kommunestyret årsregnskapet.

Det er reduserte muligheter for trening når våre treningssenter og svømmeanlegg er stengt.  Vi anbefaler derfor våre innbyggere til å bruke den fine naturen og nærmiljøet vårt.

 Kommunestyret vedtok i sak 018/20 den 14.04.2020 Bevillingsreglement og retningsliner for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger.
Reglement og retningsliner gjeld frå 5. mai 2020.

 

 

Mandag 20. april åpner barnehagene i Nord-Fron. I denne artikkelen finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet til barnehageforeldre som kan være nyttig å lese gjennom i forkant. Nederst finner du lenke til informasjon på andre språk.