Nord-Fron kommune

Aktuelt

Nord-Fron kommune bruker varslingssystemet  Varsling24  for å direkte-varsle innbyggere og bedrifter i et geografisk område om viktige/kritiske hendelser via SMS. Det kan være ved vannavstengning, stengte veger, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon.

Det er derfor viktig at ditt mobilnummer er registrert.

 

Frå måndag 30. august 2021 skjer det endring i fysisk lokasjon av legevakt for alle innbyggarar og gjestar i Sør-Fron. Oppmøtestad for legevakt vil frå da vera Lillehammer interkommunale legevakt både på kveld/helg/høgtid/natt.

Det er gjort to endringer i hvordan eiendomsskatten regnes ut for 2021. Endringene fører til økt eiendomsskatt. For noen vil endringene bety en høy prosentvis endring av eiendomsskatt. 
 

 I februar 2020 vedtok kommunestyret dokumentet “Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester i Nord-Fron". Kvalitetsstandarden er basert på nasjonale føringer og lovverk og er et styringsdokument som skal bidra til å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene innen pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten.

 Frå januar 2021 tek Nord-Fron kommune i bruk eit nytt system for å administrere utleige av kommunale bygg. Systemet heiter BookUp, og skal gjere det enklare, både for tilsette og innbyggjarar å handtere utleige av bygg. 

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. 

No er det lansert eit felles søknadsskjema for alle byggetillatelser i Nord-Fron kommune! Skjemaet rettleiar den som søker og gjev korrekte spørsmål ut ifrå kva den som søker vil bygge.

 Vårt driftspersonale på avløpsanlegg har et sterk oppfordring til alle innbyggere i kommunen. 

Kommunevåpenet til Nord-Fron kommune

 Nord-Fron kommune fått nytt kommunenummer: 3436. 

Frå 01.01.2020 er fylka Oppland og Hedmark slått saman til Innlandet fylke (fylkesnummer 34) og dette er bakgrunn for nytt kommunenummer.

 

Mandag 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. 

 

Tilbakemelding