Nord-Fron kommune

Anne-Marie Olstad - ny ordfører i Nord-Fron kommune

Anne-Marie Olstad - ny ordfører i Nord-Fron kommune

Anne-Marie Olstad, AP, er fra og med 28. september ny ordfører i Nord-Fron kommune. 

Tidligere ordfører Rune Støstad fikk i kommunestyremøte 28.09.21  innvilget fritak fra ordførervervet, formannskapet, kommunestyret og andre verv i styrer, råd og utvalg ut valgperioden (2019 -2023). Bakgrunn for fritaket er at Rune Støstad er valgt som Stortingsrepresentant den neste 4-års perioden.

I samme møte vart Anne-Marie Olstad valgt som ny ordfører.

Vi ønsker Anne-Marie lykke til!

Tilbakemelding