Nord-Fron kommune

Bålforbud mellom 15 april og 15 September

Bålforbud mellom 15 april og 15 September

Klikk for stort bilete Det er forbud mot bruk av åpen ild i utmark mellom 15.april og 15.september.

Selv om snøen på langt nær har forsvunnet er det forbud mot bruk av åpen ild i utmark mellom 15.april og 15.september. Det gjelder også grilling. Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Man skal være ekstra varsom på våren før det blir grønt i skog og mark. Det døde gresset fra i fjor er som krutt etter noen dager med vind og sol og kan ved uforsiktighet skape en større brann.