Nord-Fron kommune

Båndtvang i skiløyper

Båndtvang i skiløyper

Klikk for stort bilete Utval for miljø, landbruk og areal i Nord-Fron kommune vedtok den 23.04.2020 endring i forskrift om båndtvang for hund i Nord-Fron kommune.

Endringene i forskriften omfatter båndtvang i skiløyper. Bakgrunnen for at Nord-Fron kommune har valgt å ha utvidet båndtvang i skiløyper er lokale forhold som tilsier at det er behov for restriksjoner.

Mange har stor glede av å være ute på ski. Dette er rekreasjon, naturopplevelse, trening og hyggelige møter med andre mennesker. Nord-Fron kommune ønsker med den nye forskriften å legge til rette for at alle skal få en god opplevelse av å være ute på ski, samtidig som det legges til rette for tilstrekkelig områder for de som ønsker å gå med løs hund.

I sentrumsnære områder, i skiløyper hvor det ferdes mye folk og i utfartsområder som benyttes av barnefamilier er det iht forskriften båndtvang på de tidspunkt det ferdes mange mennesker i skiløypene. I det perifere løypenettet og i ukedagene vil det være aktsomhetskravene i hundeloven som gjelder. Dvs at hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen også i områder der det ikke er utvidet båndtvang.

 

Båndtvang i skiløyper i Nord-Fron gjelder for følgende tidspunkt og løyper:

I perioden fra preparering starter til 31. mars er det båndtvang i helgene (fra fredag kl. 1600) samt f.o.m. 23. desember t.o.m. 2. januar, i vinterferieveker f.o.m. 20. februar t.o.m. 10. mars og lørdag før palmesøndag t.o.m. 2. påskedag i følgende preparerte og merkede skiløyper:

 

Skåbu–Tverrbygda

 • Revgrensrunden; Fra Lysløypa, Bakkerudmyra, Nyseterkrysset, Ljosmyra, Appelsinkrysset og til Lysløypa.
 • Gråhø rundt; Fra Kutjern, Murudalseter, Glupen, Nyseterkrysset, Ljosmyra og til Kutjern.
 • Lauvåsen rundt; Fra Bakkerudmyra, via Høystad, Nyseter, Nyseterkrysset og til Bakkerudmyra.
 • Skåbyggjarunden; Fra Nersæter, Breistulen rundt, Nyseter og til Nersæter.
 • Grendeløypene; Fra Ljosmyra, Grendekrysset, Sikkilsgrenda, Skardfjellgrenda, Kutjern og til Grendekrysset.
 • Åsengløypene; Fra Åseng til Breistulen.

Fefor

 • Veslekampen
 • Valsfjell
 • Steinosvika–Svarthaugtjønna
 • Steinosvika–Sand
 • Sandslia–Fefor
 • Lomsætra–Klemetsrudsætra
 • Lommoen–Lomdalen
 • Lomdalen fra Feforvatnet til løypekryss Lomsetra
 • Feforvannet rundt
 • Feforkampen rundt
 • Fagerlisætra–Lomdalen
 • Fagerlisætra–Feforvatnet
 • Orange rundt Gålåvatnet (del som er i Nord-Fron).

Sødorpfjellet–Gravdalen

 • Sulsætra–Skårålia
 • Sulsætra–Afstjønna
 • Runde om Veslfjell
 • Runde om Stensengsætra
 • Runde Bergesætra
 • Midtstulen–Lauvåsen
 • Tjønnsæterrunden
 • Fiskdalen
 • Runde om Smiubotnan
 • Runde Skardsætra.

Kvamsfjellet

 • mot Sukkertoppen-Lavo
 • Tjønnseter
 • Sukkertoppråket
 • Langtjønn runden
 • Kvamsfjellet Skiarena
 • Kringsæter runden
 • Hovde runden lang
 • Hovde runden kort
 • Furusjøen rundt 20 km.

Kvikne

 • Vardfjellsetra–Kongslikammen
 • Kongslikammen–Revsberget.

 

Her finner du kartoversikter med inntegnet løypenett og løyper med båndtvang.