Nord-Fron kommune

Belasting av feie- og tilsynsgebyr

Belasting av feie- og tilsynsgebyr

Klikk for stort bileteHar du merket at fakturabeløpet for kommunale avgifter i september er litt høyere enn ellers i året? Det er på grunn av den såkalte "feieavgifta". 

Faktura for kommunale avgifter for september inneholder betaling av feie- og tilsynsgebyr. 

Feiing betales en gang i året, i stedet for at man skal betale et stort beløp det året man har feiing. 

Nord-Fron kommune er med i et interkommunalt samarbeid innen brann og feiing med Midt- Gudbrandsdal brann- og feiervensen (MGB). I tråd med Forskrift om brannforebygging har Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen (MGB) lagt om sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert. Jmf. § 14 – Kartlegging av risikoen for brann.  

MGB sitt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Derfor prioriteres boliger med høyere risiko for brann.

Alle boliger i MGB sine 3 eierkommuner vil bli vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Det betyr at de går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. Ut ifra en risikovurdering kan hyppigheten være ifra 2 til 8 år.

Les mer på vår side om årsavgift for feie- og tilsynsgebyr.