Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Bevillingsreglement og retningsliner for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Bevillingsreglement og retningsliner for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Klikk for stort bilete Kommunestyret vedtok i sak 018/20 den 14.04.2020 Bevillingsreglement og retningsliner for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger.
Reglement og retningsliner gjeld frå 5. mai 2020.

Reglementet er del 2 av rusmiddelpolitisk handlingsplan, og omhandlar dei viktigaste tema knytt til sal- og skjenkebevillinger.

Kommunen hadde tidlegare retningsliner for sal og skjenking av alkohol og sanksjons- og inndragningsreglement. Desse dokumenta er innarbeidd i det nye reglementet.

Her kan du lese