Du er her:

Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim - offentleg ettersyn

Planutvalet har i møte 07.03.2017, sak 10/17, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m.  ut til offentleg ettersyn, jf § 12-10 i plan-og bygningslova.

Hovudformål med planen er å få vurdert og regulert inn tilfredsstillande løysingar for mjuke trafikantar, samt få regulert inn ny vegtilkomst til Sundheim Bo- og Treningssenter og regulere utviding av kyrkjegarden ved Sødorp kyrkje.

Planområdet er redusert noko i storleik sidan varsel om oppstart av planarbeidet.

 

Følgjande dokument er lagt ut:

 

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettast til planleggjar Reidun Inger Tøfte, tlf. 61216149 eller e-post: reidun.inger.tofte@nord-fron.kommune.no. Eventuelle merknader/innspel merkast med arkivsakID 14/1670 og sendast til: Nord-Fron kommune, Nedregt. 50, 2640 Vinstra eller på e-post: post@nord-fron.kommune.no.

Frist for merknad er 28.04.2017.

 

 

 

 

 

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Reidun Inger Tøfte. Sist endra 15.03.2017 22:26
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering