Nord-Fron kommune

Dynamisk innkjøpsordning for maskinentreprenørtjenester.

Dynamisk innkjøpsordning for maskinentreprenørtjenester.

Klikk for stort bileteNord-Fron kommune skal etablere en dynamisk innkjøpsordning innenfor arbeidsfeltet for maskinentreprenører for å dekke kommunens behov innenfor kommunale eiendommer, samferdsel og infrastruktur. Oppdrag er begrenset til lokasjoner i Nord-Fron kommune der kommunen har ansvar for oppdraget. Vintervedlikehold er ikke en del av denne innkjøpsordningen.

Ordningen er publisert på Doffin med ID 2020-307137. Leverandører som leverer søknad og oppfyller kvalifikasjonskravene, er godkjent som leverandører og tas opp i ordningen. Søknader skal leveres via kommunen sitt innkjøpssystem Mercell. Alle søknadene om å delta i innkjøpsordningen behandles fortløpende i hele perioden for innkjøpsordningen. Dvs. at en leverandør når som helst i den perioden ordningen varer kan sende en søknad om å bli kvalifisert til innkjøpsordningen. En leverandør kan også når som helst melde seg ut av ordningen.

Først når det skal kjøpes inn en konkret ytelse, blir det bedt om tilbud fra de leverandørene som er godkjent i ordningen. Alle leverandører som er kvalifisert i ordningen på tidspunktet for publisering av konkurranse vil inviteres til å gi tilbud. Konkurransene som publiseres på ordningen, vil ha egne krav og tildelingskriterier tilpasset den ytelsen oppdragsgiver skal ha utført. Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.

Oppdragsgiver kan når som helst forlenge eller avslutte varigheten av en dynamisk innkjøpsordning. Evt. endringer i ordningens varighet blir kunngjort på Doffin.

Kontakt

Bjørn Bjørke
Virksomhetsleder
Telefon 61 21 61 67
Mobil 971 94 880
22.01.2013 08:20:25