Nord-Fron kommune

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatt 2023

Illustrasjonsbilde; Eiendomsskatt

Liste over eiendomsskattetakster og beregnet eiendomsskatt for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på kommunehuset og her på kommunens hjemmeside i tiden 01.03. – 12.04.2023. 
Komplett liste (PDF, 3 MB) og Fritakslister (PDF, 4 MB).

Klage på fastsatt takst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Eventuelle klager må sendes skriftlig og grunngitt til kommunen i perioden 1.mars - 12. april 2023. 
Jf. Eiendomsskatteloven §19.

Klagen sendes til: Nord-Fron kommune, Eiendomsskatt, Nedregate 50, 2640 Vinstra. Eller på e-post til post@nord-fron.kommune.no

For mer informasjon om eiendomsskatt: www.nord-fron.kommune.no/eiendomsskatt 
 

Tilbakemelding