Nord-Fron kommune

Endring av legekontortilbud i Skåbu

Endring av legekontortilbud i Skåbu

Fastlege Arnfinn Nærby foretar nå en reduksjon av fastlegelisten sin. Det er 250 av 1200 fastlegepasienter som vil få ny fastlege fra 1. april. Et ønske om mer fritid er bakgrunnen for at den populære fastlegen skal ha færre pasienter.  Endringen gir følger for tilbudet om legetjenester i Skåbu.

Nærby er den fastlegen i Nord-Fron som har desidert flest pasienter på fastlegelisten sin.

Blant annet har han hatt mange pasienter i Skåbu, hvor han har hatt kontordag to dager i uka. Disse to dagene blir kuttet i forbindelse med reduksjonen av fastlegelisten.

Det betyr at innbyggerne i Skåbu nå må til Vinstra legekontor, på lik linje med Nærbys øvrige fastlegepasienter ellers i kommunen. Denne endringen gjelder fra 1. april.   

Alle som får ny fastlege vil få beskjed via Helfo og søknad om ny fastlege kan gjøres på Helse Norge.no. Uttrekket av hvilke pasienter som får ny fastlege besluttes av HELFO, verken kommunen eller fastlegen kan påvirke uttrekket. 

Tjenesteleder Mariann Færøy Sortland sier hun har forståelse for ønsket om å redusere fastlegelisten.  

«Arnfinn har hatt mange på fastlegelisten sin over mange år, og det er full forståelse for at han nå ønsker å redusere antall pasienter» sier Sortland. «Han har gjort en kjempeinnsats, og vi er glade for at den jobben han fortsatt skal gjøre i Nord-Fron kommune, fremdeles med et høyt antall pasienter på sin fastlegeliste» 

Fastlegekrise 

Sortland sier at fastlegekrisen har vært merkbar i Nord-Fron, og at man har måttet jobbe hardt for å opprettholde et godt tjenestenivå. Når man nå skal fordele 250 fra Nærby sin liste gir det ikke rom for å opprettholde tilbudet om lege i Skåbu to dager i uka.  

«Det har vært et godt tilbud for de som har benyttet seg av det, men tilgangen på fastleger tillater dessverre ikke at vi kan opprettholde tilbudet slik det er i dag. Men alle skal bli ivaretatt, enten videre av Nærby eller av sin nye fastlege ved legekontoret» avslutter Sortland.  

Tilbakemelding