Nord-Fron kommune

Endring i utregning av eiendomsskatt

Endring i utregning av eiendomsskatt

Klikk for stort bileteDet er gjort to endringer i hvordan eiendomsskatten regnes ut for 2021. Endringene fører til økt eiendomsskatt. For noen vil endringene bety en høy prosentvis endring av eiendomsskatt. 
 

 

Kontorjustering og bunnfradrag

Kommunestyret vedtok i sak 101/19 og 139/20 at takstene fra 2011 skal kontorjusteres med 10% påslag og gjelde fra 01.01.2021. Den generelle skattesatsen i Nord-Fron kommune er 7 promille, 4 for bolig- og fritidseiendommer.

Bunnfradraget er satt til kr 70 000 pr. boenhet fra 01.01.2021 - dette var tidligere på kr 150 000 pr. boenhet.

30% Reduksjon på eiendomsskatten til boliger og fritidsboliger fra 01.01.2020: 

Etter endring i eiendomsskatteloven §8A -2 ble alle takstene på boliger og fritidsboliger fra 01.01.2020 satt til 70% av vedtatt takst i 2019. Reduksjon gjelder ikke ubebygde tomter.

Med hjemmel i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» er liste over eiendomsskattetakster og utligna eiendomsskatt for skatteåret 2021 (PDF, 2 MB) lagt ut til offentlig ettersyn i tida 1. mars til 12. april 2021.

Listen ligger også ute på biblioteket i Nord-Fron kommune i samme periode.

Feil i utregning hos enkelte

Det er oppdaget at enkelte eiendommer har fått feil skattegrunnlag som igjen har gitt feil i beregnet skatt. Vi arbeider sammen med vår programvareleverandør for å finne årsaken til feilen og for å rette denne.

Vi ber om at alle betaler tilsendt faktura, og alle de som har fått feil skattegrunnlag vil få korreksjon på førstkommende faktura etter at feilen er rettet. Vi sjekker alle eiendommer og sørger for korrigeringer der det er feil uten at eier trenger å ta kontakt. Vi beklager det inntrufne.

 

Klageadgang

Klage på fastsatt takst kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Jmf. Eiendomsskatteloven §19. En evt. klage må sendes skriftlig og grunngitt med ev. tegninger, i perioden 1. mars - 12. april hvert år. Sendes til: Nord- Fron kommune, Eiendomsskatt, Nedregate 50, 2640 Vinstra, eller post@nord-fron.kommune.no

Fleksibel fakturering

Kommunen har innført fleksibel fakturering. Det vil si at du som bruker selv kan bestemme hvor mange terminer du ønsker. Vi har følgende terminer:
1 termin - faktura sendes ut i mars.
2 terminer - faktura sendes ut i mai og oktober.
4 terminer - faktura sendes ut i mars, juni, september og november.
12 terminer - faktura sendes ut en gang pr. mnd.

Ønsker du å endre termin på din eiendom, ta kontakt på e-post: post@nord-fron.kommune.no eller på telefon 61 21 61 00 (9.00 - 14.00)

REGNINGSMOTTAKER:  Fra 01.04.2021 blir hjemmelshaver alltid satt som regningsmottaker. Det vil si at alle som har oppgitt annen regningsmottaker enn hjemmelshaver vil bli endret slik at fakturaer fra denne dato går til hjemmelshaver.