Folkehelseundersøkelsen 2023

Illustrasjonsbilde

Innlandet fylkeskommune gjennomfører nå en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Er du over 18 år eller eldre og bor i Innlandet kan du bli plukket ut til å delta; deltakerne blir trukket tilfeldig fra Folkeregisteret.

Undersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan du som innbygger selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Her finner du mer informasjon om Folkehelseundersøkelsen 2023 for Innlandet.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men alle blir oppfordret til å delta.  

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnerer får gavekort på 2500 kroner.