Nord-Fron kommune

Foreslå kandidat til kulturprisen 2022 innan 20. august

Foreslå kandidat til kulturprisen 2022 innan 20. august

Bjarne Budsberg tek imot kulturprisen for 2021.Nord-Fron kommune sin kulturpris blir delt ut til enkeltpersonar, lag/foreiningar eller institusjonar som har tilknyting til Nord-Fron kommune, og som har gjort ein innsats innafor område som blir omfatta av det utvida kulturomgrepet. Alle innbyggjarar i Nord-Fron kan foreslå kandidat, og det må gjerast innan 20. august. 

Frå og med i år kan du foreslå kandidat til kulturprisen digitalt. 

 Berre kandidatar som er foreslått gjennom siste året blir vurdert. Alle forslag skal vera skriftlege og grunngjeve. 

Nominér kandidatar til kulturprisen her!

Les meir om kulturprisen her

Kontakt

Ingebjørg Teigmoen Bergum
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 61 21 62 06
Mobil 901 10 350
25.01.2013 08:17:54

Tilbakemelding