Du er her:

Framtidig NAV i Midt-Gudbrandsdal

NAV illustrasjon (NAV) - Klikk for stort bilete På bakgrunn av moderniseringen og videreutviklingen av NAV, bl.a. med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» ble det den 23.06.2016 avholdt et møte i Ringebu rådhus mellom kommunene Nord-Fron, Ringebu, Sør-Fron og NAV Oppland. 

Disse deltok på møtet: Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen (NAV), avdelingsdirektør Jan Tore Stø (NAV), administrasjonssjef Arne Sandbu (Nord-Fron), kommunalsjef Sverre Sætre (Nord-Fron), rådmann Per H. Lervåg (Ringebu), kommunalsjef Britt Åse Høyesveen (Ringebu), rådmann Jan Reinert Rasmussen (Sør-Fron), kommunalsjef Arne Gilleberg (Sør-Fron), leder Per Morten Nyeng (NAV Ringebu) og leder Arne Martin Krogh (NAV Sør-Fron/NAV Nord-Fron).

I møtet ble det enighet i møtet om at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, NAV Oppland, lederne i NAV i de tre kommunene og NAV-ansatte. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag av felles partnerskapsmøte å utarbeide et kunnskapsgrunnlag i henhold til følgende konklusjoner fra møtet 23.06.2016:
  
• det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmene i de 3 Partnerskapene, forsterket med én felles kommunal og én felles statlig tillitsvalgt fra de 3 kontorene.
o disse utarbeider et kunnskapsgrunnlag for nåsituasjonen og framtidige utfordringer
o disse utarbeider et utkast til mandat for utredning av et framtidig NAV Midt-Gudbrandsdal
o frist 1. september 2016
• hensikten med arbeidsgruppen er i første omgang å danne et beslutningsgrunnlag for om en ønsker å gå videre med en prosess for å se på Interkommunale løsninger for oppgaver som ligger i, eller tenderer inn mot NAV i dag, herunder etablering av NAV Midt-Gudbrandsdal
• Ingvaldsen inviteres til felles formannskapsmøte primo september for å gi politikerne en orientering og framtidas NAV-kontor, sett i lys av utfordringsbildet og Stortingsmelding 33


Kommunestyrene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron vedtok alle i desember 2016 at det nedsettes ei prosjektgruppe som skal se på om man ved å jobbe på en annen måte enn i dag kan skape enda bedre tjenester for innbyggere og bedriftene i Midt-Gudbrandsdalen.

Prosjektgruppa "NAV Midt-Gudbrandsdal" har derfor fått følgende mandat:
Prosjektgruppa skal foreslå aktuelle drifts – og organisasjonsmodeller som sikrer at innbyggerne i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner får gode NAV tjenester.
Følgende forutsetninger skal ligge til grunn for aktuelle drifts -og organisasjonsmodeller; 

1. NAV sine brukere skal sikres likeverdige tjenester uavhengig av bosted
2. NAV skal fremstå mer enhetlig ovenfor arbeidsgiverne
3. NAV sine samarbeidspartnere skal oppleve en samordnet og koordinert NAV-tjeneste
4. Aktuelle tiltak skal være målrettede og kostnadseffektive og på sikt bidra til å    
    redusere utgiftsveksten på kommunal og statlig side
5. NAV kontoret skal være en attraktiv kompetansearbeidsplass, med sterkt og bredt
    fagmiljø der de ansatte har en god dybdekompetanse

 

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Sverre Sætre. Sist endra 28.04.2017 11:02
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering