Nord-Fron kommune

Frivillige instruktører søkes

Frivillige instruktører søkes

Nord-Fron kommune ved Fysioterapitenesta søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer.

Vi søker etter personer som har interesse for å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer (65år +) som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner.

Treningen skal gjennomføres én gang per uke på dagtid. Det kreves ingen erfaring som instruktør. Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs, samt et førstehjelpskurs. Utgifter til kurset vil bli dekket. Instruktørene vil i tillegg få oppfølging fra lokal fysioterapeut i etterkant av gjennomført kurs. Treningsgruppene er et ledd i satsingen på forebygging av funksjonssvikt og fall.

For mer utfyllende info se Sterk og Stødig sin hjemmeside.

Ved interesse eller dersom du lurer på noe mer, ta innen 1. desember d.å. kontakt med:

Fysioterapeut Jonas Barlund, tlf. 913 25 411, e-post: jonas.barlund@nord-fron.kommune.no