Nord-Fron kommune

Frya Renseanlegg med tilbud til gardbrukarar

Frya Renseanlegg med tilbud til gardbrukarar

Frya Renseanlegg har kalka slam på lager som gardbrukarar i Midtdalen kan nytte som gjødsel og jordforbetring.

Det er ca. 2800m3 med kalka slam på lager som kan kjørast ut kostnadsfritt og det er spreievogn til utlån.

Kalka slam skal ikkje brukast på jord til dyrking av matvekster.

Her finn du meir informasjon og avtale om mottak av kloakkslam. (PDF, 203 kB)

Tilbakemelding