Nord-Fron kommune

Furusjøen vannverk i drift

Furusjøen vannverk i drift

Klikk for stort biletePeter Paskert (t.v.) fra leverandøren av det tekniske anlegget fra Hydro Electrik sin norske avdeling. Tom Henning Nyheim (t.h.) har vært byggeleder for Nord-Fron kommune.Etter en lengre forsinkelse pga. covid-19 er Furusjøen vassverk i drift. Kranene ble åpnet tidligere i dag og nå er vannet snart ute i nettet.

Vassverket har stått klar til bruk i flere måneder, men på grunn av pandemien har vi først nå de siste ukene fått teknisk personell fra leverandøren i Tyskland på stedet for å kjøre i gang anlegget. Klikk for stort bilete  

Vi har nå vært gjennom en igangkjøringsperiode på ca 2 uker for å fininnstille alle detaljer og teste alle funksjoner. Vannprøver er tatt flere ganger siste uka og alle disse viser gode resultater. I samråd med Mattilsynet er anlegget i dag satt i normal drift. Dette vil nok knapt merkes hos den enkelte hytteeier da det ikke blir noen endring på trykkforhold.

Vannkvaliteten skal bli bedre og mer stabil, og kapasiteten er såpass stor at vannforsyninga nå er sikret inn mot påske. Hytteeierne vil nå slippe de trykkvariasjonene vi har hatt i perioder med lite vann fra det gamle vassverket ved Årvillingen.

Årvillingen vassverk blir nå koblet inn som en krisevannforsyning og benyttes kun i tilfelle alvorlig feil på Furusjøen vassverk.

Vi må takke leverandørene av både bygg, inntaksledning og det teknisk anlegg for å ha gjort det mulig med denne ferdigstillelsen selv med en krevende tid i forhold til framdrift midt i pandemien.

Når situasjonen tillater det vil vi invitere til en åpen dag og vise fram anlegget til de som ønsker å se hvor vannet kommer fra.

Vi ønsker alle våre tilknyttede hytteeiere en god påske med rent vann fra Furusjøen! 

Klikk for stort bilete