Nord-Fron kommune

Fylkeskommunal tilskuddsordning til arrangementsutvikling innen idrett

Fylkeskommunal tilskuddsordning til arrangementsutvikling innen idrett

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.

Søknadsfrist:  1. november 2021 for arrangement i perioden januar–juni 2022.

Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Kriterier

Arrangementet bør :

  • Sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til motivasjon for frivillighet og utvikling av lokalsamfunn.
  • Være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
  • Bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangement.  
  • Heve kvaliteten på arrangementet gjennom bruk av nytt utstyr og/eller ny teknologi.
  • Ivareta klima- og miljøhensyn.
  • Bidra til profilering av fylkeskommunen. 

På Innlandet fylkeskommune sin nettside kan du lese mer om søknad, prioriteringer og tildelingsprosess.