Nord-Fron kommune

Høring: Forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte i Nord-Fron

Høring: Forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte i Nord-Fron

Klikk for stort bileteI henhold til kapittel 8 i ny kommunelov av 22.6.18 jf. kapittel 8, skal kommunestyret vedta forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte.

Kommunestyret behandlet 15.10.19, KS-sak 82/19


Endelig behandling av forskrifta vil skje i kommunestyret i januar, etter at forskrifta har vært på høring.

Forskrifta har innvirkning på godtgjøring av folkevalgte, som ble innvalgt etter kommunestyrevalget 2019. Det er derfor, i påvente av endelig behandling, lagt opp til at forskrifta trer i kraft fra 15.10.19.

En kopi av utkast til forskrift er også tilgjengelig på servicetorget.

I tillegg får alle folkevalgte i kommunestyre, formannskap og de tre hovedutvalgene tilsendt forskrifta på e-post.

Forskrifta sendes med dette på høring.

Frist for innspill er satt til 1.1.20 og innspill sendes post@nord-fron.kommune.no