Nord-Fron kommune

Høringsrunde om fremtidig barnehage- og skolestruktur

Høringsrunde om fremtidig barnehage- og skolestruktur

Klikk for stort bileteKommunestyret i Nord-Fron har bedt administrasjonen komme med forslag til alternativ struktur for skole og barnehage for perioden frem mot 2050. Som en del av arbeidet skal arbeidsgruppa ha to høringsrunder. Den første høringsrunden er nå åpen. 

Forslaget blir jobba frem av en tverrfaglig arbeidsgruppe, og det endelige forslaget skal legges frem for kommunestyret i desember 2021.

Arbeidsgruppa har valgt seks kapitler de ønsker å basere forslaget sitt på. I denne høringsrunden ønsker gruppa i hovedsak tilbakemelding på de tre første kapitlene; barnet sitt beste, kvalitet og økonomi. De resterende kapitlene vil være mer relevante å få innspill på på et senere tidspunkt.

Den foreløpige rapporten fra arbeidsgruppa (PDF, 2 MB) (som ble lagt frem for kommunestyret 20. april 2021) danner grunnlaget for vurderingene som er gjort så langt, og er delvis gjengitt i høringen. 

Både privatpersoner, fagorganisasjoner, bedrifter, brukerorganisasjoner og kompetansetjenester kan komme med høringsinnspill. Høringsinnspill leveres digitalt.

Klikk her for å levere høringsinnspill!

Høringsfrist er 31. mai.