Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Hvordan hindre flomskader ved evt. vårflom

Hvordan hindre flomskader ved evt. vårflom

Klikk for stort bileteSnøsmelting i fjelletVannføringen er økende i Gudbrandsdalslågen.

Her kan du lese NVE sin vårflomanalyse av 5. juni.  

Det er ventet nedbør de neste dagene, og vannføring vil øke både i Glomma og Lågen, men foreløpig ikke til gult varslingsnivå melder NVE.

Utviklingen er imidlertid svært følsom for hvor mye nedbør som kommer og hvor varmt det blir i fjellet. I fjellområdene som drenerer til Gudbrandsdalslågen er det fortsatt mye snø igjen.

 

Du kan bidra til å redusere faren for flomskader

NVE oppfordrer alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelsar i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren.

Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall.

Nord-Fron kommune ber om at alle innbyggere sjekker private stikkrenner og sluk, slik at de er åpne i forbindelse med vårløsningen og evt. flom. Videre oppfordres gardbrukere om å ikke lagre rundballer langs Gudbrandsdalslågen og sideelver. Egen SMS-melding vil bli utsendt fra landbrukskontoret om dette.

 

 

Les mer om tiltak mot flomskader på varsom.no.

Se også flomveileder fra Norges Bondelag

Lag en plan

Alle innbyggere har et ansvar for å sikre egne verdier. Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader, og det er ikke gjort i en fei å snu seg rundt når vannet plutselig truer.

Bor du i nærheten av en bekk eller en elv bør du være forberedt på at flommen kan komme plutselig.Derfor er det viktig at du legger en plan som gjør at du kan handle raskt dersom vannføringen øker.

Er det sannsynlig at vann kan komme inn i kjelleren eller inn i garasjen? Planlegg hvordan du kan flytte gjenstander og verdier opp i høyden. Hold i alle tilfeller vinduer eller dører til kjeller lukket.

 

Kanskje burde du forberede sandsekker som kan demme opp for vannet, for eksempel foran kjelleren. Skulle det verste skje, sørg for at du vet hvordan du kobler ut sikringer.

Er det godt drenert rundt huset? Kanskje burde du planlegge regnbed som vil være til god hjelp også ved store regnskyll. Regnbed er nedsenkninger, eller små grøfter i terrenget som du fyller med «tørste» planter, og som kan fordrøye store mengder vann.

 

Flere videoer fra NVE på youtube:

Flomfare på campingplass 

Stikkrenner under vei 

Hva gjør du når du kommer til en oversvømt vei