Idékonkurransen 4 bærekraftige fjøs

Kyr som står på bås - Klikk for stort bilete

For å tilfredsstille løsdriftkravet i forskrift om hold av storfe fram mot 2034 vil mange mjølkebesetninger måtte bygge nytt eller bygge om fjøs.

Innovasjon Norge Innlandet ønsker nå å rekruttere fire små/mellomstore mjølkeprodusenter (inntil 30 kyr) fra Innlandet og idékonkurransen består i å finne og beskrive bærekraftige løsninger. 

Frist for å melde interesse for deltakelse er 3. juni.

Hensikt med idékonkurransen

Hensikten med idékonkurransen er å drive innovasjon og å etablere lokale forbildeprosjekter gjennom å utfordre både bygningsplanleggere, fjøsleverandører, bønder med flere på hvordan man kan bygge bærekraftige fjøs for små og mellomstore besetninger (inntil 30 båsplasser).

Idékonkurransen skal også gi en bred læringseffekt og en økonomisk bevisstgjøring overfor det offentlige virkemiddelapparatet, fjøsleverandører, planleggere og fremtidige byggherrer.

Her finner du mer informasjon fra Innovasjon Norge om opplegg og prosess for idékonkurransen (PDF, 2 MB).

Bygge nytt eller bygge om

Fram mot 2034 vil om lag 400 – 450 mjølkebesetninger bare i Innlandet bygge nytt eller bygge om for å tilfredsstille løsdriftkravet i forskrift om hold av storfe. Det er spesielt utfordrende å bygge rimelig og lønnsomt for besetninger inntil 30 kyr, og økonomisk bærekraft er svært sentralt i diskusjonene om satsing eller avvikling på den enkelte gården. Dagens båsfjøsbesetninger har en gjennomsnittsstørrelse på snaut 18 årskyr. 

Her finner du mer relevant informasjon vedr. økonomi og klima/miljø i landbruksnæringen (PDF, 2 MB).

Tidslinje:

3. juni – frist for å melde interesse for deltakelse
12. juni – Kick-off med bøndene
31. oktober – innleveringsfrist
 

Interessert eller har spørsmål?

Om du er interessert i å delta eller har spørsmål om idèkonkurransen, ta kontakt med landbrukskontoret innen 31.mai.