Nord-Fron kommune

Informasjon og opplæring om pumpestasjonstype - VA Kvamsfjellet

Informasjon og opplæring om pumpestasjonstype - VA Kvamsfjellet

Klikk for stort bilete Lørdag 30. november d.å. hadde pumpeleverandøren Xylem opplæring/orientering om drift og vedlikehold av den typen pumpestasjonen som entreprenøren har levert på anlegget på Kvamsfjellet. Det ble en grundig gjennomgang av hvordan systemet fungerer og hvordan anlegget bør driftes for å ha et anlegg som skal fungere feilfritt i mange år.

En representant for Stian Brenden Maskinservice AS var også tilstede og svarte på spørsmål om mer praktiske ting i forbindelse med gjennomføringen av sluttarbeidene.

Det kom mange gode spørsmål som det ble gitt svar på. Det ble knyttet noen kontakter og gjort avtaler om arbeid framover i forbindelse med at det nå bare er snakk om noen dager før anlegget kan tas i bruk.

Neste lørdag er det en ny runde med opplæring for de siste som har meldt seg på.

Det var noen som ikke hadde anledning til å delta på noen av de to dagene nå før jul, men pumpeleverandøren har signalisert at det blir anledning til å delta på tilsvarende opplæring/orientering senere.