Nord-Fron kommune

Interaktivt kart over brøyteroder og veivedlikehold

Interaktivt kart over brøyteroder og veivedlikehold

Kommunen blir kontaktet av mange som lurer på hvem som brøyter i sitt nabolag, eller hvor lenge det er siden det er strødd. Nå kan du sjekke status i våre interaktive kart! 

Se brøyteroder

Ved spørsmål om brøyting kan entreprenør på aktuelle vei/rode kontaktes direkte. Ved å gå inn på vedlagte link og velge aktuelt område, vil det komme opp info om hvem som er entreprenør og telefonnummer til denne:

Se hvem som har fått tildelt roder her

Status på veivedlikehold

I vårt interaktive kart kan du sestatus på vedlikehold av veier i ditt område; brøyting, strøing, høvling, salting og feiing. 

Se status på vedlikehold her

Melde feil? 

Har du oppdaget feil eller mangler ved en kommunal veg, gatelys som ikke fungerer, eller avvik på vann og avløp? Da kan du starte innbyggerdialog. 

Klikk på lenken under for å registrere feilen. 

Start innbyggerdialog her

Tilbakemelding