Nord-Fron kommune

Jordbruket sin klima- og miljøinnsats ved våronn og vekstsesong

Jordbruket sin klima- og miljøinnsats ved våronn og vekstsesong

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Statsforvalteren Innlandet gir informasjon om noen miljøtiltak som må planlegges til våronn og vekstsesong. 

Tilskuddsveileder med satser for tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart. Kontakt landbrukskontoret om du har spørsmål. Søknadsfristen er 15. oktober.

Her finner du informasjonsskriv frå Statsforvalteren Innlandet

Tilbakemelding