Du er her:

Kommuneplanens samfunnsdel; andre hovedmål

Nord-Fron kommune har i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2028 lagt inn i alt fire overordna mål. Det andre hovedmålet sier at:

«Nord-Fron skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide.»

Kommunen skal ha levende bygder også utenfor Vinstra by, der fokuset blir å skape gode boområder, kombinert med en sterk landbruksnæring og en turismebasert og bærekraftig næringsutvikling. Det skal være trygt å vokse opp, bo og bli gammel i Nord-Fron, og etterspurte, varierte og tilgjengelige bomuligheter skal kunne tilbys flere steder i kommunen. Den handelsbaserte næringen skal i stor grad legges til Vinstra, og bidra til å utvikle byen til et sterkt og attraktivt regionsenter. Kommunen skal ha en samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god folkehelse som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. Det skal jobbes målrettet for å få til en god integrering av alle i lokalsamfunnet.

 

Har du innspill til samfunnsdelen generelt, og/eller til forslag til overordna mål nr 2 spesielt, inviteres du til å komme med innspill innen 30.4.2017. Alle innspill må være skriftlige, og kan sendes på epost til post@nord-fron.kommune.no eller til hhv@nord-fron.kommune.no

 

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Hanne Hvattum. Sist endra 21.04.2017 07:40
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering