Du er her:

Kommuneplanens samfunnsdel; første hovedmål

Nord-Fron kommune har i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2028 lagt inn i alt fire overordna mål. Det første hovedmålet sier at:

 

«Vinstra skal utvikles til å bli et viktig midtpunkt, ikke bare innad i kommunen og region Midt-Gudbrandsdal, men også mellom Oslo, Trondheim og Nord-Vestlandet.»

 

I dette ligger det at kommunen i kommende planperiode skal satse på å utvikle Vinstra til å bli en attraktiv by og et sterkt kommunesenter, gjennom å utvikle et klimanøytralt, kompakt og levende sentrum med handel, kultur, tjenester og boliger. Vinstra by skal gjennom dette være attraktiv for både fastboende, innflyttere og besøkende, og utvikles til å bli et naturlig stoppested.

 

Har du innspill til samfunnsdelen generelt, og/eller til forslag til overordna mål nr 1 spesielt, inviteres du til å komme med innspill innen 30.4.2017. Alle innspill må være skriftlige, og kan sendes på epost til post@nord-fron.kommune.no eller til hhv@nord-fron.kommune.no.

 

 

 .

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Hanne Hvattum. Sist endra 20.04.2017 14:29
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering