Nord-Fron kommune

Lengre ventetid for timer på legekontoret

Lengre ventetid for timer på legekontoret

 På grunn av sykefravær ved Vinstra legekontor, vil du måtte vente lenger enn vanlig på å få legetime.

Alle henvendelser til legekontoret vil bli besvart, og det blir satt opp timer som vanlig. Forskjellen er at du vil kanskje få time lenger frem i tid enn du er vant med til vanlig.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. 

Legevakta skal brukes når det er behov for umiddelbar hjelp, som ikke kan vente til legekontoret har åpent. Dette gjeld er både for fastboende og besøkende. Det nasjonale legevaktsnummeret gjelder fremdeles- 116 117. Dersom situasjonen blir sett på som alvorlig skal du kontakte ambulanse/AMK på 113.

Tilbakemelding