Du er her:

Lokalitetar for kommunale helsetenester

Kommunestyret vedtok i sak 110/16 på møte 15.11.16 at Nord-Fron kommune skal leggje til rette for nye lokale for forebyggande helsetenester. Nye lokale bør stå ferdig seinast 2020. Tenester som bør vurderast samlokalisert er helsestasjon, rus/psykiatri, barnevern, NAV og andre helsetenester.

Ei tverrfagleg prosjektgruppe skal vurdere økonomiske, faglege, sikkerheitsmessige (ref. HMS) og organisatoriske sider og kome med lokaliseringsaltenativ og tilrådingar.

Politisk sak med ei grundig fagleg vurdering av ulike alternativ for lokalisering vil bli lagt fram i løpet av hausten 2017.

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Iren W. Skurdal. Sist endra 08.09.2017 13:31
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering