Nord-Fron kommune

Mannskap til det interkommunale skadefellingslaget i Nord-Fron og Sør-Fron kommunar

Mannskap til det interkommunale skadefellingslaget i Nord-Fron og Sør-Fron kommunar

Skytter som siktar på blink - Klikk for stort bileteSkytter som siktar på blink

Skadefellingslaget i Fron er eit interkommunalt skadefellingslag for freda rovvilt i Fronskommunane. Skadefellingslagets funksjon er å iverksette fellingsforsøk etter store rovdyr etter særskilte fellingsløyve.
Kommunen ønskjer å utvide laget, og ber om at interesserte melder seg. Det vil bli gitt 4-års kontrakt. Ein bør vere tilgjengeleg ved behov på kort varsel, og ha bestått storviltprøve før 1. juni.


 

Nord-Fron kommune har arbeidsgjevaransvar, og ber interesserte sende inn ein kort søknad på e-post til: geir.johan.groven@nord-fron.kommune.no. 
Ved spørsmål kontakt: Nord-Fron v/Geir Johan Groven, mobil 992 45 924 eller
Sør-Fron v/ Konrad S. Bryhn, mobil 992 75 843, e-post: konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april 2023.

Tilbakemelding