Nord-Fron kommune

Midlertidig bru over Vinstra elv ved Lomoen

Midlertidig bru over Vinstra elv ved Lomoen

Klikk for stort bileteArkivfoto: Brubygging over Vinstra elvI disse dager blir den midlertidige brua over Vinstra elv fjernet. Brua skulle egentlig rives i 2019, derfor har Fylkesmannen nå gitt pålegg om rivning.

Den midlertidige brua ble etablert i 2009 for å kunne frakte grus fra Lomoen og Rustmoen. For å få til dette ble det søkt om tillatelse til å etablere en midlertidig vei med kryssing av Vinstra elv.

I det samme tidsrommet ble det også gjort store tiltak med utbedring av veien i Loholet slik at det ville være behov for stenging av riksveien i en kortere periode og å benytte den planlagte omkjøringen gjennom Lomoen også til dette formålet. Litt i etterkant kom vedtaket om bygging av ny E-6 der anleggstrafikken også fikk stor nytte av den midlertidige brua.

Nord-Fron kommune inngikk en avtale med grunneierne om bygging av vei og bru og deretter ble det innhentet tillatelse fra Fylkesmannen om bygging av en slik midlertidig bru. Avtalene som ble inngått hadde en varighet på 10 år og innebar også en forutsetning om at brua skulle låses med bom og ikke skulle benyttes som en ordinær vei. Brua var dårlig tilpassa vanlig trafikk og ble benyttet av store anleggsmaskiner og var derfor lite egna som vanlig kommunal vei. Tillatelsen fra Fylkesmannen gjaldt fram til de aktuelle arbeidene var fullført og ikke lengre enn til 2019. Alle arbeidene som var grunnlaget for tillatelsen til å ha den midlertidige brua er nå ferdig, og vi er i utgangspunktet ett år på overtid i forhold til å få revet brua.

I tidsperioden som brua har vært brukt har kommunen brukt millionbeløp på vedlikehold og reparasjon etter skader. Dette kommer av at brua ikke har kapasitet til å ta unna for store vannmengder og måtte gjenoppbygges/repareres stort sett årlig.

Vi ser at brua har en god funksjon for trafikkavviklinga i Lomoen, samtidig som brua også er brukt til turformål. Vi forstår derfor at det kommer reaksjoner når brua blir borte. Samtidig er det viktig å understreke at dette er ei bru som skulle stå midlertidig fram til 2019.

På bakgrunn av dette er det på årets budsjett bevilget nødvendige midler til rivning. Denne rivninga pågår nå og blir fullført innen 15/9 2020.