Nord-Fron kommune

Miljøtilskott for jordbruket 2021

Miljøtilskott for jordbruket 2021

Ole Kristian Sørlie Dei førebelse satsane for regionale miljøtilskott for jordbruket er nå fastsett.

Statsforvaltaren har i samråd med faglaga i jordbruket fastsett førebelse  tilskottssatser for 2021, med søknadsfrist 15. oktober. For seterdrift, soner for pollinerande insekt og areal utan jordarbeiding om hausten er det nokre viktige justeringar av vilkår og/eller vesentlege endringar i satsar. I tillegg blir det innført tilskott til klimarådgiving.

Her finn du informasjon frå Statsforvaltaren Innlandet om ordninga miljøtilskott 2021.