Naturskadeordningen - opptak av foredrag

Illlustrasjonsbilde

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og Nord-Fron landbrukskontor arrangerte onsdag 30. august et åpent møte om naturskadeordningen. Ett av foredragene som ble holdt, var ved seniorrådgiver Bjørnar Ansnes fra Landbruksdirektoratet.

Om du ikke fikk deltatt på møtet, eller ønsker du å se på nytt, gå inn på linken nedenfor

foredraget til Bjørnar Ansnes 

Her finner du informasjon om naturskadeordningen fra Landbruksdirektoratet.