Nord-Fron kommune

No skal eigedomen din takserast

No skal eigedomen din takserast

Informasjonsbrosjyre 2022Nord-Fron kommunestyret har - i sak 83/21 - vedtatt å gjennomføre ny alminneleg taksering av eigedomar i kommunen.  Dette vil seie at alle eigedomar i kommunen skal takserast  på nytt. 

Det er utarbeidd informasjon som blir sendt alle som står oppført i kommunen sitt register som heimelshavarar på eigedom i Nord-Fron.

Denne informasjonen og anna viktig informasjon knytt til takseringsarbeidet framover finn du på heimesida vår under menypunktet Eigedomsskatt .

Tilbakemelding