Nord-Fron kommune

Nord-Fron kommune sin kulturpris for 2022

Nord-Fron kommune sin kulturpris for 2022

Oddvar Iversen får kulturprisen for 2022 Synnøve Iversen  Eit samla Formannskap i Nord-Fron kommune går inn for at Kulturprisen for 2022 skal gå til Oddvar Iversen for aktivt kulturarbeid over lang tid. 

Formannskapet har spesielt lagt vekt på Oddvar Iversen sitt store engasjement for korpsbevegelsen i Kvam.

Prisen blir delt ut på Nord-Fron kommune sin kulturkveld i Vinstrahallen den 11. november 2022.

Vi gratulerer!

Tilbakemelding