Nord-Fron kommune

Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Klikk for stort bileteFor å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner.

I forskriften, som består av ni vedtak, kommer det klare oppfordringer om blant annet bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangement/forsamlinger og besøk på institusjoner.

I forskriften omtales også nye karantenetiltak, som vil gjøre karantenebrudd ulovlig.

Det er også vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte


Forskriften med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, og gjelder fra 14. mars kl 12.00.

"Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende"
                          Kommuneoverlege Anders Brabrand

«Vi har hele tiden hatt strengere råd og anbefalinger enn sentrale myndigheter har anbefalt. Vi håper at det er grunnen til at vi har klart å bremse smitten av korona. Ved å forskriftsfeste disse tiltakene strammer vi inn ytterligere. De rådene vi har gitt til nå, blir nå vedtatt gjennom denne forskrifta. Det er nå forbudt å gjennomføre sammenkomster som eksempelvis treninger og arrangement. Vi vet at vi med dette griper ytterligere inn i folks hverdag. Samtidig er jeg trygg på at folk vil følge opp på samme måte som vi har sett den siste uka. Jeg anbefaler alle å sette seg godt inn i forskrifta som nå er vedtatt" 
                        ​O​​​​​rdfører Rune Støstad.