Nord-Fron kommune

Nye besøksrutiner for Sundheim fra 1. oktober

Nye besøksrutiner for Sundheim fra 1. oktober

Klikk for stort bileteUnder ser du retningslinjer for besøk ved Sundheim, gjeldende fra 1. oktober 2020.  

Det er satt opp retningslinjer som skal hindre at koronasmitte kommer inn på Sundheim. I denne artikkelen kan du lese om de gjeldende retningslinjene for besøk ved Sundheim Bo- og Treningssenter. Du finner også informasjon om hvordan du kan bestille besøk til beboere på institusjonen. 

Om retningslinjene for besøk ved Sundheim Bo- og Treningssenter

Fra 1. oktober skal legges det til rette for en mer normal besøksaktivitet på Sundheim og Sundtunet, og så langt det lar seg gjøre i henhold til gjeldende smittevernregler.

Vi jobber nå med å tilpasse våre rutiner og retningslinjer slik at vi også fremover skal kunne gjennomføre besøk innenfor gjeldende smittevernregler.

Bestilling og registrering av besøk

  • Besøk varsles i forkant ved henvendelse til den aktuelle avdelingen.
  • Besøkende registrerer navn og telefonnummer i protokoll ved inngang til avdelingene, hvor forskriftsmessig håndhygiene ved fremsatt hånddesifikasjon ivaretas.
  • Det oppfordres til å føre opp eventuelle nærkontakter på eget skjema som kan sendes med fra avdelingen. Dette på grunn av eventuell smittesporing.
  • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før planlagt besøk, og på denne måten være klar over sitt ansvar for eventuell smittespredning ovenfor våre ansatte og beboere.
  • Pårørende fra Oslo og eller registrerte røde soner er av den grunn ikke ønsket på besøk. Dette er den pårørende sitt ansvar å melde fra om til personalet.
Bestilling av besøk - Sundheim
Avdeling Telefonnummer
Langtidsavdeling 61216371 / 61216381
Kortid/rehab 47260729
Sundtunet 41500461

Gjennomføring av besøk

  • Vi ber om å respektere at besøk skal kun forekommer på pasientrom, dvs at besøkende unngår å oppholde seg i fellesareal, toalett etc. 
  • Om det er behov for å samtale med primær eller sekundærkontakt ev. sykepleier etterspørres dette under meldt besøk for å gjøre avtale med pasientens ansvarlige pleier.
  • Det  vil ikke være mulighet for avdelingene å gjennomføre noen form for bevertning under besøket. Av smittevernhensyn må servering av medbrakt kaffe og tilbehør kun skje med medbrakt pappkopper / fat som kan kastes etter bruk.
  • Det åpnes opp for at pårørende kan ta med seg pasientene på biltur eller besøk hjemme hos seg. Dersom besøk utenfor sykehjemmets område finner sted, skal pårørende påse at gjeldende smittevernregler følges for å beskytte beboerene.

Vi ber om at alle tar hensyn til vårt personale slik at de kan stå friske i sine stillinger gjennom pandemien med formål å ivareta våre beboere på en tilfredsstillende måte. Uten våre ansatte har vi ingen til å ivareta våre eldre og syke.

Vi ber vennligst om å respektere ovennevnte retningslinjer i felles dugnad for å hindre smitte inn i våre institusjoner.

Kommuneoverlege, ansatte og ledelse innen helse håper dette kan bidra til en bedre situasjon og livskvalitet for både beboere og pårørende etter en lang periode med store og viktige restriksjoner i denne Covid-19 pandemien

I tillegg ser vi på hva som skal til for å kunne øke opp igjen dagsentertilbudet for hjemmeboende med demensdiagnose, og samtidig sikre at tjenesten utøves innenfor gjeldende anbefalinger. Personale vil ta kontakt med den enkelte tjenestemottakere for informasjon og nærmere avklaringer når dette blir aktuelt.