Nord-Fron kommune

Nye nasjonale tiltak

Nye nasjonale tiltak

Klikk for stort bileteSøndag 3. januar kom Regjeringen med nye nasjonale smittevernstiltak. Her ser du de lokale følgene av tiltakene. 

Se de nasjonale smitteverntiltakene her!

Besøk til Sundheim

Sundheim blir stengt for besøk fom. mandag 4. januar til 18. januar. 

Unntaket vil være pasienter i livets siste fase, og som er i institusjon. De kan ha inntil to besøkende av sine nærmeste pårørende samtidig. Besøk må avtales på forhånd. Munnbind må brukes ved besøk og håndhygiene ivaretas ved ankomst og avreise. 

Skole

Elever på grunnskolen i Nord-Fron møter på vanlig måte. Ev. annen informasjon blir sendt ut til foresatte direkte fra skolen. 

Ungdomsskole og videregående blir driftet på rødt nivå frem til 18. januar. 

Rød nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele klasser inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom

 

 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 

Fritidsaktiviteter og arrangement

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs stenges/avlyses til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Dette betyr at all bruk av kommunale bygg til fritidsaktiviteter, trening og arrangement utgår frem til 18. januar. 

Det blir ingen ungdomsklubb frem til 18. januar, og kulturskolen vil tilby digital undervisning/alternativt opplegg i samme periode. 

Næringsliv

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger, slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. 

Nord-Fron kommune vil i løpet av nær fremtid sende ut informasjon til næringsdrivende i kommunen som presiserer det nye smitteverntiltaket. 

Landbrukskontoret stenger for drop-inn besøk. Ta kontakt pr. telefon via sentralbordet 61 21 61 00 eller direkte til landbrukskontoret på 61 21 61 90.Når det er behov for fysisk møte avtales dette direkte med aktuell medarbeider.