Nord-Fron kommune

Nye retningslinjer for besøk ved Sundheim perioden 15. juli til 15. august

Nye retningslinjer for besøk ved Sundheim perioden 15. juli til 15. august

Klikk for stort bileteNye retningslinjer for besøk på Sundheim Bo- og Treningssenter med effekt fra onsdag 15. juli.

Med bakgrunn i signaler fra myndighetene er det bestemt følgende regler for besøk på våre helseinstitusjoner:

1.            Pasienter som er i stand til å ta imot besøk utendørs kan treffe pårørende utenfor institusjonen – Vi har satt opp store hagetelt til formålet og dette er tilrettelagt for 1 meters avstand:

2.            Pasienter på langtidsopphold som er alvorlig syke, eller av andre grunner ikke er i stand til å møte pårørende utendørs, gis mulighet til å ta imot besøk på rommet. Dette skal  begrenses til et minimum

 

Følgende smittevernrutiner må ivaretas for besøk utenfor institusjonen:

Følgende smittevernrutiner må ivaretas for besøk utenfor institusjonen:

•             Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.

•             Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet følger pasienten dit.

•             For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i institusjon, SKAL det dokumenteres i pasientens journal hvem som har vært på besøk.

•             Besøkende må ha på munnbind i innendørs besøk.

•             Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

•             Alle må holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.

•             Pårørende og pasient kan ved opplæring låne Sundheimsbussen. Da gjelder det kun sjåfør og pasient. Bussen smittevaskes av låntaker etter bruk - det må avtales med Mona i resepsjonen.

•             Hver pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkende ved hvert besøk - dette gjelder ute. Inne i institusjonen gjelder kun en pårørende pr besøk.

VI TAR IKKE IMOT BESØK AV BARN UNDER 12 ÅR I INSTITUSJONEN VÅR

Pårørendebesøk begrenses til  - onsdag – fredag – lørdag og søndag.

Fra kl: 12.00 – 14.00 samt mellom kl 16.00 – 18.00

Dette gjelder likevel kun etter avtale med avdelingen og besøket begrenses til 90 minutter

Personell ved sykehjemmet vil være tilstede, og hjelpe til med at smittevernkravene overholdes.

 

Vi har ikke toalett tilgjengelig for besøkende og dette MÅ respekteres.

 

Her finner du Helsedirektoratet sine regler for besøk på sykehjem/institusjon gjeldende fra 1. juli 2020.