Du er her:

Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan Furusjøen på 377/1

Planutvalet har i møte 07.03.2017, sak 011/17 vedteke å leggje forslag til Endring av reguleringsplan Furusjøen på 377/1 ut til offentleg ettersyn.  

Formålet med planendringa er flytting av ei regulert hyttetomt til ei meir hensiktsmessig plassering, og etablering av veg fram til omtalt tomt.

Følgjande dokument er lagt ut, jfr. pbl § 12-10: 

Møtebok PU - sak 11-17 (PDF, 175 kB)

Plankart (PDF, 151 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 724 kB)

ROS-analyse (PDF, 510 kB)

Frist for merknad: 28.04.2017.

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Anders Nybakken. Sist endra 16.03.2017 09:08
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering